جمعه 24 اردیبهشت 1400  
ریاست
1399/11/28 سه‌شنبه

                  در حال حاضر دکتراعظم ابراهیمی عضو محترم گروه حقوق دانشگاه ریاست مرکز را بر عهده دارند.

اموزش
1392/10/25 چهارشنبه

خدمات دانشجویی
سیستم جامع گلستان سامانه یادگیری 

(LMS)
اطلاعیه کلاسها وامتحانات منابع درسی
                                                                                                                                                                                                                       
تحصیلات تکمیلی
1399/12/16 شنبه فرم هاي مورد نياز
1394/3/30 شنبه رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد بافق
ردیف رشته تحصیلی کارشناسی ارشد کارشناس مربوطه
1 اخلاق کاربردی  گرایش فلسفه اخلاق سرکارخانم کریمزاده
2 اخلاق کاربردی  گرایش اخلاق  سرکارخانم کریمزاده
هیت علمی دانشگاه
1392/6/27 چهارشنبه
اعضاء هیت علمی مرکز بافق
نام ونام خانوادگی گروه تحصیلی کارشناسان اموزش
رزومه سرکار خانم دکتر اعظم ابراهیمی حقوق سرکار خانم ناظمی
رزومه جناب آقای دکتر داود شفیعی پور مدیریت  سرکار خانم کریم زاده
رزومه جناب آقای مهندس مجتبی رضایی مهندس کشاورزی سرکارخانم فتوحی
رزومه جناب اقای  مهندس حجت عباسی کامپیوتر سرکارخانم فتوحی
رزومه سرکارخانم طیبه غلامزاده بافقی علوم تربیتی سرکارخانم ناظمی
رزومه سرکارخانم دكترمریم روزبهی فیزیک سرکارخانم فتوحی
رزومه سرکارخانم طیبه جمالی بافقی روانشناسی سرکار خانم ناظمی
رزومه سرکارخانم نجمه دهقان منشادی الهیات کارشناسی سرکار خانم ناظمی
رزومه سرکار خانم عفت اکرمی مقدم حسابداری سرکار خانم کریم زاده
رزومه سرکارخانم دكترمهراسا ایت اللهی ریاضی سرکارخانم فتوحی
تماس با دانشگاه
برنامه کلاسی
بيشتر
منابع درسی
بيشتر
تقویم نیمسالی
بيشتر
آخرين اخبار
بيشتر
اطلاعیه
بيشتر
همایش
بيشتر
آموزش هاي آزاد
بيشتر
فرهنگي ودانشجويي
بيشتر
جشنوارها ومسابقات
مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور در رشته های فوتبال، ووشو، بدمینتون، کاراته و اسکواش
 مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور / دانشگاه علامه طیاطبائی
مسابقات مجازی ایروبیک ژیمناستیک دانشجویان دختر دانشگاهای سراسر کشور
بيشتر