دوشنبه 5 آذر 1397 ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی
ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی آغاز شده و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت. تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام در این دوره از تاریخ 1/1/1396الی1/10/1397می باشد. دانشجویان واجد شرایط می بایست با مراجعه به سایت ezdevaj.org ضمن مطالعه ضوابط، ثبت نام نموده و سپس مدارک ذیل را جهت تایید به مسئول فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند. 1-پرینت ثبت نام 2-اصل عقدنامه 3-اصل شناسنامه وکارت ملی زوجین 4-اصل کارت دانشجویی معتبر

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر