پنجشنبه 11 مهر 1398 ثبت نام وام دانشجویی (فوری)
کلیه دانشجویان محترم که متقاضی وام دانشجویی می باشند برای ثبت نام به پورتا ل صندوق رفاه دانشجوئی به ادرس bb.swf.irمراجعه ویا با شماره تماس03532440711داخلی 220تماس حاصل فرمایند

وام دانشجویی

وام صندوق رفاه : متقاضیان وام صندوق رفاه می توانندبا مراجعه به امور دانشجویی و دریافت فرم ثبت نام اقدام  و وام دریافت نمایند

مدارک لازم : کارت دانشجویی برگ انتخاب واحد- کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجووضامن-  حکم کارگزینی ضامن( ضامن باید رسمی یا پیمانی باشد )- داشتن سند تعهدطبق فرمی که ازدانشگاه دریافت می نمایید

مبلغ : کارشناسی 7500000  ریال ارشد15000000 ریال ( برای تمام ترمهای مجاز )  این وام به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد

وام بنیاد علوی: متقاضیان وام بنیاد علوی می توانندبا مراجعه به امور دانشجویی و دریافت فرم ثبت نام اقدام فرمایند

مدارک لازم :

کارت دانشجویی برگ انتخاب واحد- کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجوو ضامن - حکم کارگزینی ضامن  ( ضامن باید رسمی یا پیمانی باشد )- داشتن سند تعهدطبق فرمی که از دانشگاه دریافت می  کنند   شماره حساب بانک تجارت و کد شعبه  کپی سند ازدواج برای دانشجویان متاهل( صفحه مشخصات زوج و زوجه )

مبلغ : دانشجویان مجرد 000/000/6 ریال متاهل 000/000/8 ریال     این وام به حساب دانشجو واریز می گردد

 وام انصار: دانشجویان متقاضی وام بانک انصار می توانند با مراجعه به بانک انصار از مزایای این وام با کارمزد 8/2 درصد در سال و 4/1 درصد در هر ترم تحصیلی  بهره مند گردند

مدارک لازم :

افتتاح یک فقره حساب قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 000/500ریال

اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی دانشجو و ضامن  - گزارش کسر از حقوق یا کپی جواز کسب از ضامن –ارائه یک فقره چک یا سفته به میزان اصل و کارمزد

مبلغ وام در هر ترم :کارشناسی 000/000/10  ریال ارشد 000/000/28 ریال     این مبلغ به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد

وام قرض الحسنه مهر ایران :

1-دانشجویان متقاضی این وام می توانند با مراجعه به نزدیکترین شعبه بانک و تکمیل فرم مورد نیاز  ازمزایای این وام با کارمزد 8/2 درصد در سال و 4/1 درصد در هر ترم تحصیلی  بهره مند گردند مبلغ تسهیلات در مقطع کارشناسی 000/000/20 ریال و ارشد 000/000/56 ریال می باشد

2- افتتاح یک فقره حساب قرض الحسنه پس انداز به مبلغ 000/500ریال نزد یکی از شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران

3-ضامن باید یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:

یک نفر کارمند رسمی /پیمانی معتبر با گواهی کسر از حقوق

یک نفر کارمند رسمی /پیمانی معتبربا یک فقره چک معتبر و صورتحساب

یک نفر کاسب معتبر به همراه جواز کسب ، صورتحساب و یک فقره چک معتبر

4-زمان باز پرداخت در هر نیمسال حداکثر 12 ماه می باشد  

5-حضور دانشجو و ضامن به همراه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی جهت تشکیل پرونده الزامی می باشد .

برای اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشگاه  یا شماره تلفن 32440311 داخلی 220 تما س حاصل فرمایید

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر