كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه‌شنبه 7 آذر 1391

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل 
انجام امور فارغ التحصیلی فقط روزهای یکشنبه ودوشنبه هر هفته صورت می گیرد
 
    مراحل تکمیل پرونده جهت انجام امور فارغ التحصیلی:
        1- مراجعه به کارشناس رشته جهت اخذ کارتکس فارغ التحصیلی و تکمیل نمودن آن
   2 - دا شتن مدارک کامل فارغ التحصیلی که در ذیل اعلام گردیده است:
الف - شش قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده که در سال جاری تهیه شده باشد)بدون عینک وزمینه سفید )
 ب- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم از خدمت (برادران )
پ - تصویر کارت دانشجویی و تحویل اصل کارت دانشجویی
 ت - یک سری تصویر کارت ملی و اصل آن جهت تطبیق (پشت و رو)
 ث یک سری تصویر شناسنامه از تمام صفحات و اصل آن جهت تطبیق
  ج یک سری تصویرو اصل مدرک دیپلم وتصویرو اصل مدرک پیش دانشگاهی                                          
  ح-  مبلغ 600000 ریال(60هزارتومان)  
     4 -  تکمیل فرم تسویه حساب (7/د)که امضاء هر یک از مسئولان مربوطه را داشته باشد .(بهتر است ابتدا این فرم را تهیه وپس از امضاء مسئولین به امور فارغ التحصیلان تحویل دهید)
 
     5- مراجعه و تحویل پرونده به مسئول فارغ التحصیلان جهت قرار گرفتن در نوبت فارغ التحصیلی
 
 

کمبود یا عدم تکمیل هریک از موارد فوق باعث عدم اقدام در خصوص  امور فارغ التحصیلی دانشجو می گردد

 
امتیاز دهی